Online undervisning

 Online undervisning primært til udlandsdanskere –  2021

Online undervisning i dansk tilbydes til børn og unge samt voksne.

Ønsker du eller dit barn at lære dansk eller mangler du/I at få styr på på det skriftlige, så tilbyder Lærerinden.dk onlineundervisning.

Du har tre forskellige holdmuligheder ved onlineundervisning:

1) Undervisning i dansk for nybegyndere (elever kan ikke dansk – undervisning vil således foregå på engelsk – dansk).

 2) Skriftlig og mundtlig dansk.

3) Dansk med særlig fokus på det skriftlige.

Efter tilmelding til holdet “Skriftlig og mundtlig dansk” får alle elever en lille test, således så de bliver placeret på det rette hold.

Bemærk, at hold 3 især tilbydes unge der skal hjem og fuldføre en eksamen eller en videregående uddannelse i Danmark.

For tilmeldelse og evt. spørgsmål kontakt: mm@laererinden.dk.

Fortæl lidt om dig selv eller dit barn ( alder, land, danskkundskaber mv. ) – Senest tilmelding 14 dage før begyndelsesdato ( starten af september).  Du får nærmere besked om dato efter tilmeldning.

  • Alle lektioner er af en varighed på 45 min.
  •  Pris pr. modul (4 gange pr. måned) : 1200 kr.
  •  Online undervisning forudsætter et minimum på 2 elever pr. hold.
  • Pris på eneundervisning pr. time 500 kr.
  • Alle online timer indbefatter rettelser, råd og vejledning af opgaver. Vi arbejder en del med mundtlige indspilninger på Whats App.

———————————————————————————————————

Virtual course in Danish (this course is primarily for expats)

Virtual course in Danish is now open for children, adolescents and adults.

Do you want your child to improve or learn Danish, or would like to improve writing skills etc., Lærerinden.dk is now offering online courses.

We offer three different classes:

1)   Danish for beginners, which here means, that you are not able to speak or understand Danish. This class will of course be explained in English to start with.

2)   Written or spoken Danish at different levels.

3)   Entirely Danish in writing classes.

A part of the registration would be a test to determine the level of the pupil, and hereafter being placed in the appropriate class.

Please note, that the third option would be especially for adolescents, which are returning to Denmark to finish an exam or entering a higher education.

Please do not hesitate to either register or contact for further information: mm@laererinden.dk. Tell us about yourself or your child(age, country, language skills etc.)- please register medio August for our courses starting primo September.

  • All lectures is 45 minutes.
  • Price per modul(four lectures per month): 1200 kr.
  • Virtual classes require a minimum of two pupils per class.
  • This includes correction and guidance in tasks and verbal training through Whatssapp. Etc.
  • Private classes: 500 kr. per lecture