Udtalelser

 Skovshoved Børnehus – Nordlyset.

Christina, pædagog for de 4-5 årige:
Det har været fagligt inspirerende at arbejde sammen med “læreinden” og jeg    har i kraft af vores samarbejde fået fokus på og forståelse for, hvordan sproget kan leges ind. Det har været inspirerende at se, hvordan børnenes opmærksomhed har kunne fastholdes, hvis bare man har de rette redskaber og den rette fokus.
Jeg har fået gode ideer til nye sprogstimulerende aktiviteter og ligeledes gode ideer til, hvordan jeg kan differentiere sprogstimuleringen hos en gruppe børn.
Børnene har haft det sjovt samtidig med, at de har udviklet sig enormt sprogligt.
 

 

Hella, Pædagog for de 3-4 årige:

Majken har med stort engagement og velforberedt, givet børnene viden om bogstaver, bogstavers lyde og orddannelse, og hun har givet børnene nysgerrighed til fortsat læring af sprog.

Børnene har været optaget af projektet og vist stor glæde ved hendes læringsforløb. Det er kommet til udtryk ved børnenes udsagn i dagligdagen, hvor de har talt om, og brugt den viden Majken har givet dem. F.eks. at gøre opmærksom på ord der starter med ’S’ eller ’I’ og efterlyst ”næste gang Majken kommer”

Projektet er foregået gennem leg. Øvelserne er individuelle, så alle børn er aktive medspillere og sikret udbytte af forløbet.

Majken har en formidabel evne til at fange børnenes interesse og bibeholdt deres nysgerrighed, som er Majkens fundament for sund læring.

Børnene har under hele forløbet haft hver deres kuffert, hvori de har gemt de bogstaver og ord, de har arbejdet med undervejs.

Vi har været meget tilfredse og forløbet kan klart anbefales.