Udtalelser

 Skovshoved Børnehus – Nordlyset.

Christina, pædagog for de 4-5 årige:
-
Det har været fagligt inspirerende at arbejde sammen med “læreinden” og jeg    har i kraft af vores samarbejde fået fokus på og forståelse for, hvordan sproget kan leges ind. Det har været inspirerende at se, hvordan børnenes opmærksomhed har kunne fastholdes, hvis bare man har de rette redskaber og den rette fokus.
Jeg har fået gode ideer til nye sprogstimulerende aktiviteter og ligeledes gode ideer til, hvordan jeg kan differentiere sprogstimuleringen hos en gruppe børn.
Børnene har haft det sjovt samtidig med, at de har udviklet sig enormt sprogligt.

 

Hella, Pædagog for de 3-4 årige:

Majken har med stort engagement og velforberedt, givet børnene viden om bogstaver, bogstavers lyde og orddannelse, og hun har givet børnene nysgerrighed til fortsat læring af sprog.

Børnene har været optaget af projektet og vist stor glæde ved hendes læringsforløb. Det er kommet til udtryk ved børnenes udsagn i dagligdagen, hvor de har talt om, og brugt den viden Majken har givet dem. F.eks. at gøre opmærksom på ord der starter med ’S’ eller ’I’ og efterlyst ”næste gang Majken kommer”

Projektet er foregået gennem leg. Øvelserne er individuelle, så alle børn er aktive medspillere og sikret udbytte af forløbet.

Majken har en formidabel evne til at fange børnenes interesse og bibeholdt deres nysgerrighed, som er Majkens fundament for sund læring.

Børnene har under hele forløbet haft hver deres kuffert, hvori de har gemt de bogstaver og ord, de har arbejdet med undervejs.

Vi har været meget tilfredse og forløbet kan klart anbefales.

 

———————————————————————————————————

 

Karla, mor til Sofie og Erik

“Sofie has improved a lot in her speech, concentration and use of language. She is taking speech therapy sessions to improve her articulation. About Erik, he was great in the kindergarten. He got English very fast, reading,speaking and writing, and he improves a lot in his concentration.  I know that JIAS help them and I would like that they continuing the stimulation.” 

 

———————————————————————————————————

 Stine, mor til Hanna

“Vores datter Hanna på 11 år har svært ved at koncentere sig og holde fokus. Det har været svært at motivere Hanna for skolearbejde og hun har ikke virket modtagelig for læring. Hun har også svært ved at lære at læse og skrive. I det tværfaglige team hun er en del af : Paula (Ludika), Pia Schackinger Christensen (fovija.dk) og Majken Madsen (Lærerinden.dk) er der blevet udarbejdet et program, hvor vi arbejder med Hannas sanse motorik, samsyn, auditiv (lytte) øvelser og læse/skrive færdigheder. Programmet bliver løbende tilpasset Hannes fremskridt indenfor de forskellige områder.

Vi har kunne mærke en stor udvikling hos Hanna. Hun er ligesom vågnet op og er mere til stede. Det kan vi bl.a. se ved, at hun er blevet bedre til at modtage og huske beskeder og oplevelser hun har i løbet af en dag.

Ved at lave noget sjovt og lege med Hanna inden vi går i gang med opgaver og lektier, har vi fået en pige, der er meget mere motiveret og modtagelig for læring herhjemme. Det har haft en stor betydning for vores familieliv og antallet af konflikter. Hanna har taget et kæmpe ryk i hendes skrivning og hendes læsefærdigheder bliver langsomt bedre.”