Læseproblemer

Det kan hurtigt virke lidt diffust, når man taler om årsagen til læseproblemer / læseløft, idet der kan være flere forskellige årsager til, at børn er bagud med læsningen. For overskuelighedens skyld vil jeg derfor kort inddele disse i 3 kategorier.De udefra kommende omstændigheder

Dette kan være omstændigheder, så som mange lærerskift, uro i klassen, mobning, skilsmisse eller tab af nærmeste, der har bevirket at børn er kommet bagud med læsningen.

Barnets tilgang til læring

Alle børn er forskellige og således er deres tilgang til læring også forskellig.Undervisningsformen, indlæringstempi samt rammerne kan have afgørende betydning for indlæringen.

Fysiologiske forstyrrelser hos barnet

Dette kan være i kraft af syns – eller høreproblemer. Men der kan også være afvigelser i hjernens struktur og funktion og dermed en manglende evne til at bearbejde den lydlige del af sproget.(Ordblindhed/dysleksi)

Undervisning hos LærerindenUanset hvilke årsager der ligger til grund for barnets læsevanskeligheder, så skal der findes en passende metode til at hjælpe det enkelte barn. Foruden metoden så har mange af de børn, som er bagud med læsningen også brug for opbakning, tryghed og motivation for at komme videre og tro på, at de sagtens kan blive gode læsere.Når barnet kommer til mig første gang, så snakker jeg med barn og forældre og tester barnet. Det er selvfølgelig en forudsætning, at barnet selv har lysten og viljen til at blive en bedre læser.