Priser

 

Audiologisk test, samtale, evt.diakotisk lyttetest og musikproduktion………………..1300 kr.

Audiologisk test samt musikproduktion……………………………………………………………650 kr.

Læse-og skrivetest, lateralitetstest samt råd og vejledning………………………………….650 kr.

Hele pakken………………………………………………………………………………………………….1600 kr.

Undervisning pr time (eneundervisning) …………………………………………………………..500 kr.

* Online undervisning – 4 gange / Et modul…………………………………………………….1200 kr.

Sprogundervisning / førskoleforløb i børnehaver…………………………………….pris efter aftale.

* Online undervisning forudsætter et minimum på 2 elever pr. hold.

Online undervisning pr. time (eneundervisning)………………………………………………….500 kr.

5V6K8961 RGB