Priser

 

Audiologisk test, samtale, evt.diakotisk lyttetest og musikproduktion………………….1300 kr.

Audiologisk test samt musikproduktion……………………………………………………………650 kr.

Læse-og skrivetest, lateralitetstest samt råd og vejledning………………………………….650 kr.

Hele pakken………………………………………………………………………………………………1600 kr.

Undervisning pr time…………………………………………………………………………………….500 kr.

Online undervisning – 4 gange / Et modul……………………………………………………….1200 kr.

Sprogundervisning / førskoleforløb i børnehaver…………………………………….pris efter aftale.

5V6K8961 RGB